Coronavirus

Samen houden we het coronavirus buiten!

Update vanaf 2 november 2020

Het Covid-19-virus is weer aan een stevige opmars bezig, ook in de regio Brugge. We willen daarom een warme oproep doen aan alle bezoekers van onze Welzijnsvereniging Ons Huis om de regels nauwkeurig op te volgen. Alleen zo kunnen we het virus (hopelijk) uit Ons Huis weren.

 >> Volledige versie >lees hier>

Alle maatregelen worden permanent geëvolueerd en bijgestuurd indien nodig. We voorzien in een goede informatie van onze cliënten/sociale netwerken en alle medewerkers via onze website, digitale nieuwsbrieven en Facebook.

We hopen op een vlotte samenwerking om een zo veilig mogelijke bezoekregeling tot stand te brengen. We willen immers allen gevrijwaard blijven van besmettingen in onze voorziening om het ‘normale leven’ van onze bewoners maximaal te garanderen.

#samensterk