Vroegere woonzorgcentrum Sint-Clara wordt zorginstelling Ons Huis

17
mrt
2021

Het voormalige woonzorgcentrum Sint-Clara in de Brugse binnenstad wordt omgevormd tot zorginstelling Ons Huis. Het College van Burgemeester en Schepenen reikte hiervoor de nodige vergunningen uit. Welke doelgroep precies op de zorgsite zal verblijven, wordt nog onderzocht. Wellicht zal het gaan om mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Er is immers een grote vraag naar opvang voor deze mensen. Maar ook voor mensen met een mentale beperking zou deze zorginstelling ideaal zijn.

De site ligt in de Brugse binnenstad. Ze bevindt zich tussen de Sint-Clarastraat, Maagdendal, de Hoedenmakersstraat en de Schrijversstraat. Door de centrale ligging is deze locatie een belangrijke waarde in het Brugse stadslandschap. “Respect voor het bouwkundig erfgoed is het belangrijkste uitgangspunt in deze omvorming,” zegt Franky Demon, schepen voor Ruimtelijke Ordening. “Het karakter van het gebouw wordt dan ook behouden. De ingrepen zullen de site alleen maar versterken.”

De structuur van het voormalige woonzorgcentrum leent zich optimaal voor de omvorming naar een nieuwe zorginstelling. Het volledige interieur wordt aangepakt om meer huiselijkheid te creëren. Duurzaamheid is het sleutelwoord bij de verbouwingen.

“We hebben de ambitie om voor welzijnsvereniging Ons Huis van het vroegere WZC Sint-Clara een BEN-gebouw te maken, ofwel ‘bijna energieneutraal’,” zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys en voorzitter van Welzijnsvereniging Ons Huis. “Dat gebeurt met doordachte ingrepen en respect voor de omgeving. De huidige gevelpleister wordt vervangen door een nieuwe duurzame afwerking, en op de daken plaatsen we zonnepanelen die niet vanaf het openbaar domein te zien zijn. We houden uiteraard ook rekening met de woonnoden van onze mensen. Kamers moeten in de 21ste eeuw groter zijn dan ze vroeger waren, en ruimtes moeten waar mogelijk een polyvalente functie krijgen. Ten slotte zullen we maximaal groene accenten in de buitenomgeving integreren. Ik kijk ernaar uit om de eerste bewoners over een paar jaar hier te verwelkomen.”

“Met de omvorming van Sint-Clara tot een nieuwe thuis voor Ons Huis, zetten we een stap richting de toekomst,” zegt Els Goderis, directeur van Ons Huis. “We streven naar een zorginstelling op maat van het individu. Na de renovatie zullen we hier 36 studiokamers en 4 logeerkamers hebben. De woonfuncties bevinden zich in de twee zijvleugels van het hoofdgebouw, en in CDV Den Erker aan de kant van de Schrijversstraat komt er een nieuw dagcentrum. Aan het binnenplein ter hoogte van Maagdendal, voorzien we een luchtige inkomhal waardoor voorbijgangers, bezoekers en bewoners zich op elk moment welkom zullen voelen op deze plek.”

Met dit project zal een voormalige zorginstelling opnieuw gebruikt worden om mensen te helpen. De geest van het gebouw blijft dus bewaard.

Deel deze pagina