Rechtstreeks toegankelijke hulp

Als je nog niet over een persoonsvolgend budget beschikt of slechts beperkte ondersteuning nodig hebt, kan je via RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) bij Ons Huis terecht. Je kan even komen logeren, kiezen voor dagondersteuning of begeleiding op maat.

Persoonlijke begeleiding en ondersteuning staan centraal. Door individuele begeleidingsgesprekken in onze voorziening of bij jou thuis, bieden we een passend antwoord op jouw zorgvraag. We zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk, helpen je dag plannen en organiseren, kiezen gepaste hulpmiddelen,… De mogelijkheden zijn uitgebreid.

Meer weten over rechtstreeks toegankelijke hulp?

socialedienst@onshuisbrugge.be

T 050 32 71 87