Woonondersteuning

Ons Huis heeft een breed aanbod aan woonondersteuning.

Je kunt in een eigen huisje of studio wonen. Wij zorgen voor begeleiding en ondersteuning en werken zo mee aan je maatschappelijke integratie. Je krijgt een persoonlijke begeleider die op vaste momenten bereikbaar is. Als het nodig is, schakelen we extra steun in, zoals kinesitherapie of gezinshulp.

Je kunt ook verblijven in één van onze voorzieningen afhankelijk van je zorgvraag. We houden rekening met je wensen en mogelijkheden en zoeken samen de beste oplossing.

 

Voorwaarden

> volwassen personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (of NAH)
> ouder dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragmatig, psychisch, ...)
> beschikken over een persoonsvolgend budget (PVB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> voorrang aan personen gedomicilieerd in Brugge

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> terbeschikkingstelling persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> ondersteuningsplan

Deel deze pagina

Contactinformatie