Stand van zaken verbouwing Sint-Clara

23
nov
2023

Beste allen,

Zoals jullie reeds meerdere malen vernomen hebben, staat volgend jaar een dubbele verhuis op de agenda. En aangezien er blijkbaar regelmatig vragen zijn naar timing, geef ik graag een kleine toelichting.

De Nieuwe Notelaar verhuist naar het ‘oud’ woonzorgcentrum St-Clara, dat momenteel voor ons verbouwd wordt. Daarna volgt de verhuis van St-Anna naar de site van De Nieuwe Notelaar.

Maar, zoals het steeds met bouwen en verbouwen gaat, een exacte timing van oplevering en verhuis geven, is geen evidentie.

Doorheen de grote verbouwingswerken kunnen weleens ‘verrassingen’ naar boven komen, waardoor de timing opschuift. Uiteraard lopen sommige zaken ook wel eens vlotter dan voorzien, waardoor het de rest wat compenseert.

In ieder geval, we “mikken” voor de verhuis nog steeds op het voorjaar van 2024 (mei -juni), maar pin ons daar niet op vast. Vroeger zal het zeker niet worden, later misschien wel.

De buitenkant van het gebouw – zoals de foto’s tonen – ziet er al vrij ‘afgewerkt ‘ uit. De gevel is helemaal gepleisterd, de nieuwe ramen zitten erin …

Maar de binnenkant oogt duidelijk wat minder afgewerkt; en daar moet nog heel wat gebeuren.

De buitenafbraak van het terrein is volop bezig en verloopt goed; daarna (eind november/begin december) kunnen de boringen starten. En dit met het oog op het installeren van verwarming, wat essentieel is om het interieur optimaal af te werken. Pleisterwerken zullen dan volop kunnen doorgaan; alles van technieken kan dan verder worden afgewerkt. En in een later stadium volgt dan natuurlijk betegeling, verdere afwerking van kamers, badkamers, keuken, leefgroepen en dergelijke meer.

Van zodra een mogelijke effectieve verhuisdatum (De Nieuwe Notelaar naar St-Clara) concreter wordt, zullen we hierover uiteraard tijdig communiceren.

Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om de directie en afdelingshoofden hierover aan te spreken.

Deel deze pagina